MUDr. Jana Potúčková
Mgr. Irena Heczková

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

> diagnostika a liečba <

> preventívna starostlivosť <

> odbery / injekcie / infúzna liečba <

> návštevy u pacienta v domácom prostredí <

Ambulancia praktického lekára pre dospelých bola presťahovaná !

Nová adresa:
ŽILPO, s.r.o. • Vysokoškolákov 31 • 010 08 Žilina (Vlčince)
tel.: 041/5627 005 • mobil: 0905 943 742
jmajercakova1@gmail.com

Stacks Image 667
Stacks Image 670
Stacks Image 673